Irritante plant lijkt fikse slag toegebracht

Vrijwilligers aangesloten bij de vereniging Samen Cabomba Aanpakken hebben afgelopen weken de waterplant een flinke slag toegebracht. Op diverse plekken zijn grote woekerende ’onderwatertapijten’ weggehaald.
Met een grote waterhark bevestigd op een bootje is onder meer gedregd in een aantal havens, die al langer last hebben van de waterplant. Die verspert steeds meer de vaarwegen. Er is geharkt in de havens van De Vrijbuiter, bij jachthaven Scherpel, bij De Otter, het Anker en bij jachthaven Kortenhoef. Ook is er gewerkt bij de recreatieparken de Drechthoeve en bij Smalland. Bij watersportvereniging De Kavelaars aan de Spanker, waar niet alleen cabomba maar ook vederkruid in grote hoeveelheden zaten, zijn in twee weken tijd nagenoeg alle planten weggehaald.

Dichtgegroeid

„Het was hier zo’n beetje helemaal dichtgegroeid, maar met de harkboot is vrijwel alles met wortel en al verwijderd”, vertelt Loosdrechter Kees Blase. Volgens hem is er eerst goed gemonitord waar alle planten zaten, waarna heel zorgvuldig plant voor plant weggehaald is. „Er zijn zelfs nauwelijks nog kleine sliertjes of fragmenten over hier,
en die zijn juist de verspreiders.” Wat Blase betreft blijkt hieruit dat een nauwkeurige en grondige aanpak wel degelijk vruchten kan afwerpen. „Ook bij de metingen bij Het Anker en Jachthaven Kortenhoef, waar vorig jaar heel minutieus gewerkt is, zien we dat er heel weinig waterplanten of restjes daarvan over zijn.”
Begin deze week zegt Blase met handmatig harken bij de sluis in de ’s-Gravelandse Vaart zo’n twee kubieke meter vederkruid te hebben verwijderd. „Die watergang is belangrijk omdat vandaar uit grote hoeveelheden vederkruid en cabomba het Hilversums kanaal in kunnen drijven. Het gealarmeerde Plassenschap heeft de verwijderde cabomba en vederkruid dinsdag weggehaald en laten vernietigen.
Blase en anderen doen dit vrijwillig. De Loosdrechter grapt dat hij deze weken bijna een halve dagtaak heeft aan het monitoren, adviseren en weghalen van de waterplanten. Geld voor het inschakelen van de harkboot komt voor de helft van eigenaren van jachthavens en verenigingen, voor de andere helft van de provincie Noord-Holland. „Vanuit de vereni- ging monitoren we constant het verwijderen van waterwaaier en vederkruid. Harken blijkt echt de beste aanpak. Cabomba maaien of freesen is echt niet verantwoord, al lijkt dat goedkoper op korte termijn.”

Natuurmonumenten

Lastig vindt Blase wel dat Natuurmonumenten volgens hem anders aankijkt tegen de bestrijding van de cabomba in natuurgebieden. „Het Hol staat bijvoorbeeld vol ermee”, stelt hij. Dat is een natuurgebied langs de N201, tussen Kortenhoef en Oud-Loosdrecht. „Natuurmonumenten is eigenaar van Het Hol. Het vervelende is dat dit gebied een van de ’besmettingshaarden’ is voor het omliggende gebied. Via het Hol komen de planten ook terecht bij onder meer het Moleneind en sommige delen van de Vuntusplas.”
Volgens Blase is zijn vereniging er dan ook veel aan gelegen om zeker in natuurgebieden de exoot aan te pakken. „We willen heel erg graag in overleg tot een oplossing komen. Inmiddels vier verschillende concepten hebben we met Natuurmonumenten besproken, maar tot op heden komen we er samen niet uit. Heel erg jammer. Ik ben ook lid, dat zegt genoeg.” Bij die andere vereniging, Natuurmonumenten, benadrukken ze echter wel degelijk doordrongen te zijn van het probleem van de cabomba. „Volgens onze ecoloog wordt in het herstelplan van het Hol, waar we nu samen met de provincie aan werken, wel degelijk gekeken hoe we cabomba kunnen verminderen. Dat doen we in samenhang met het verbeteren de waterkwaliteit”, meldt woordvoerder Tamara Overbeek.
Ze wijst wel op het probleem dat met het weghalen van cabomba in natuurgebied ook schade aan de andere, omringende natuur kan ontstaan. „Als je het rigoreus weghaalt, neem je ook andere planten en waterdieren zoals insecten weg.” Ze wijst er ook op dat Natuurmonumenten samen met anderen deel uitmaakt van een werkgroep die cabomba wil aanpakken. „Voor de waterrecreatie worden de knelpunten gelukkig grotendeels opgelost, maar voor de natuur ligt het ingewikkelder.”

Download hier de pdf

Blauwe Druppel van AGV voor cabombabestrijder

Loosdrecht ■ Lokaal bekend cabombabe- strijder Kees Blase is door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in het zonnetje gezet met een ’Blauwe Druppel’. Het waterschap wil daarmee waardering tonen voor zijn inzet voor het water in de plassen.

Blase trekt inmiddels alweer zes jaar samen met anderen ten strijde tegen waterplant cabomba caroliana, een aquariumplant in ons land ook bekend als waterwaaier. De uit Zuid-Amerika afkomstige exoot rukt al jarenlang op in het plassengebied, wat funest is voor het biologisch evenwicht en gevaarlijk zelfs voor zwemmers. Ook aquariumplant ongelijkbladig vederkruid behoort tot de welig tierende exoten in de plassen.

Burgerbestrijding

Blase richtte in 2015 samen met buurmannen Ab Krook en Joan van Kleef het burger- initiatief Bestrijding Cabomba Wijdemeren. Doel was en is om samen met anderen uit Loosdrecht en omgeving de steeds meer overlast gevende waterplant de kop in te drukken. Het burgerinitiatief zorgde ervoor dat de bestrijding van de waterplant in de Loosdrechtse Plassen op de agenda kwam, ook bij overheden zoals de provincie. Proeven met ’wegharken van de plant’ op delen van de plas, in overleg met het Plassenschap Loosdrecht, wierpen vrucht af. Het bleek een van de beste manieren om de plant te bestrijden. In tegenstelling tot maaien, waarbij de plant in stukjes wordt gehakt die elk weer verder kunnen groeien.

Net buitenland

Wonend langs de Oud-Loosdrechtsedijk, heeft Blase achter zich de Vuntusplas, waar hij met de boot zo op kan varen. Zeker ook daar groeide de cabomba als kool, tot Blases verdriet.,,Als ik daar ben is het zo kalm en zo mooi, uniek gewoon, dat groen met de plassen. Mensen zeggen wel eens, dit lijkt net het buitenland. Maar het is ge- woon de natuur in ons eigen land. Je ziet bij ons achter snoeken, ijsvogels en zelfs reeën”, aldus de Loosdrechter die zich al jaren bezighoudt met de waterkwaliteit. In zijn jonge jaren deed hij een studie hydro- biologie en leerde hij naar eigen zeggen bij onderzoek in 1975 aan Wageningen Uni- versiteit alles over waterplanten.

Waterexperiment

In 2018 nam Blase deel aan het Schone Waterexperiment van het waterschap, waarbij honderden mensen de kwaliteit van het water in de buurt onderzochten. Hij testte toen het water van de Loosdrechtse Plassen. Sindsdien houdt hij de waterkwaliteit en de helderheid van de Vuntus in de gaten. Dat laatste met een eenvoudig, door hemzelf bedacht hulpmiddel. ,,Een touwtje met om de 20 centimeter een knoopje, dat ik in het water laat zakken. Aan het aantal knopen die je de diepte. Maar ook als je libellen of waterjuffers ziet, weet je dat de waterkwaliteit goed is.”

Funest

Het vervelende van cabomba is niet alleen dat het funest is voor het watermilieu, om- dat het door zijn snelle groei andere water- plantjes verdringt. Ook voor de waterrecreant is het heel vervelend. Blase: ,,De plant komt vast te zitten in de schroeven van boten. Dat is gevaarlijk. Ik wil iedereen daarom aanmoedigen deze waterplant aan te pakken. Met wortel en al liefst.”

Blauwe druppel

Met het uitreiken van de Blauwe Druppel, een nieuwe onderscheiding in de vorm van een speldje, wil Waterschap AGV mensen met een hart voor het water in hun omgeving een podium bieden. ,,Het is voor ieder die vindt dat het schoner, veiliger en beter kan en in eigen omgeving de handen uit de mouwen steekt. Al die druppels vormen De Blauwe Golf”, aldus het waterschap.

Loosdrechter Kees Blase met op zijn shirt het speldje van de Blauwe Druppel

Gerelateerde berichten