Cabomba caroliana

In Loosdrecht is de Cabomba caroliana sinds 2005 een probleem , de waterwegen worden overwoekerd, het vermindert de recreatieve aantrekkelijkheid, zowel voor zwemmers en waterliefhebbers, als voor natuurliefhebbers, die ontdekken dat het unieke natuurgebied overheerst wordt door deze invasieve exotische waterplant, in de rest van Nederland meer bekend als aquariumplant Waterwaaier.

foto: Wil Leurs / www.agami.nl

Van Burgerinitiatief Cabombabestrijding naar Vereniging Samen Cabomba Aanpakken

Er zijn allerlei initiatieven in Loosdrecht. Het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren, opgericht in voorjaar 2014 door Kees Blase, Ab Krook en Johan van Kleef is het kennisplatform, waar wetenschappelijke en praktische kennis wordt verzameld. Het was een onafhankelijke groep, die wil samenwerken met Plassenschap Wijdemeren, Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, recreatieondernemers en omwonenden. Watersportverbond, de HISWA en diverse jachthavens werken mee om samen met elkaar aan de slag te gaan. Vanaf 2018 is er een kerngroep Exotenbestrijding gericht op aanpak van Cabomba caroliana en Ongelijkbladig Vederkruid. Wij zijn allemaal buren van elkaar, en alleen door samenwerking en bundeling kan het probleem worden opgelost. In Wijdemeren, in andere gebieden van Nederland. Daarom hebben we in 2018 de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken opgericht.

Actueel

Hieronder vindt u het laatste nieuws over Cabomba en Vederkruid